SZKOLNY KONKURS : „DRUGIE ŻYCIE ELEKROŚMIECI”

REGULAMIN  KONKURSU SZKOLNEGO   DRUGIE ŻYCIE ELEKROŚMIECI”

 ORGANIZATOR

Samorząd Uczniowski – „Nakielskie bateryjki”

 ADRESAT KONKURSU

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas I, II i III(technikum) z wyjątkiem maturzystów

CELE KONKURSU :

–         Zdobycie wiedzy na temat ZSEE i zużytych baterii 

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja będzie oceniać wiedzę uczniów z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i zużytych baterii.

OBOWIĄZUJĄCA (lub ZALECANA) LITERATURA

–   http://www.erppolska.pl/prawo/dyrektywy/dyrektywa96.pdf

–  http://www.drugiezycieelektrosmieci.pl/2011/index.php?m=ma&kat=3

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Codziennie od piątku (1.04.2011) do czwartku (7.04.2011) na stronie internetowej ukazywać się będą pytania testowe, które należy wydrukować i z poprawnymi odpowiedziami dostarczyć do Pani M. Tomczak, K. Waszkiewicz lub T. Kowalskiego.

SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

Ogłoszenie wyników na gablocie Samorządu Uczniowskiego.

NAGRODY

Pierwsze 3 osoby z poprawnymi odpowiedziami są zwolnione z pytania i niezapowiedzianych kartkówek w danym dniu u następujących nauczycieli: M. Tomczak, K. Waszkiewicz, K. Domek, M. Gajewska, J. Bojewska, T. Sobczak, T. Kowalskiego

 

PYTANIA TESTOWE :

1 test konkursowy na 01 04 2011