„Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja”

        Uczniowie, którzy zadeklarowali udział w płatnych stażach mogą pobierać kwestionariusze i zaświadczenia potrzebne do ich realizacji w sali nr5

Koordynator projektu
Magdalena Gapińska