Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W Tym roku szkolnym,  kolejny raz w Polsce zorganizowany został Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 56 krajach. W ramach  Światowego  Tygodnia Przedsiębiorczości realizowany był projekt  „Otwarta firma”.

Także w naszej szkole wzorem lat ubiegłych zorganizowano spotkania, które z jednej strony były dla    przedsiębiorstwa okazją  do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała  zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. 

W naszej szkole  zorganizowano  5 spotkań ,które trwały  1-2 godzin lekcyjnych  w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości i  godzin do dyspozycji wychowawcy. Stanowiły one  świetną okazję do zrealizowania niektórych treści nauczania i wychowania. Młodzi ludzie chętnie uczą się od praktyków. 

Tematyka odbytych spotkań spotkań :

1. Pracownik i pracodawca 

2. Własna firma 

3. Marketing firmy

4. Etyczny biznes

5. Firma a klient

6. Finanse