ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W STASZICU

W ramach trwającego w Polsce Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią realizowali projekt „Otwarta Firma”. Jego organizatorami  byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Grażyna Kinderman, Justyna Jamnik-Bojewska, Agnieszka Nowak, Michał Hopfinger i Tomasz Hopfinger.

Etap projektu przeznaczony dla młodzieży ponadgimnazjalnej pn. „Otwarta Firma – Biznes przy Tablicy” obejmował sukcesywnie przeprowadzane spotkania z przedstawicielami lokalnych instytucji i firm. W trakcie ich trwania uczniowie dowiedzieli się jak zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą, jak prowadzić skuteczną promocję i kreować pozytywny wizerunek firmy, z jakich źródeł pozyskiwać środki finansowe na działanie przedsiębiorstwa oraz w jaki sposób efektywnie zarządzać jednostką.

Dla  przedstawicieli instytucji i firm była to  wspaniała okazja  do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Ponadto szkoła miała  możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

W Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Staszicu uczestniczyli:

-p. Jacek Pasieka – Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią,

-p. Justyna Gruntkowska – Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią,

-p. Hanna Kozakiewicz-Fiałkowska – Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią,

-p. Urszula Tracz – Powiatowy Rzecznik Konsumentów,

-p. Marian Olszyński – PPH „ Zelan” Antoni Zieliński

-p. Sławomir Bojewski Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,

-p. Agnieszka Raczyńska-Szperlak– Radio „N”