Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Staszicu

        W ramach trwającego w Polsce Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią rozpoczęli  realizację dziewiątej edycji   projektu „Otwarta Firma”.


        W dniu 14 października 2016 roku odbyło się w auli Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych im S. Staszica w Nakle nad Notecią spotkanie młodzieży z Panią Justyna Gruntkowską – dyrektorem Banku Spółdzielczego. Wykład dotyczył tematyki finansów i bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej  wiedzy  z zakresu działalności banków w Polsce. Pani dyrektor przekazała wiedzę dotyczącą działalności banków, a w szczególności: zakładania kont osobistych, zaciągania kredytów, zakładania lokat, ochrony kart bankowych oraz nowinek technologicznych z zakresu bankowości.

        Na koniec najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali drobne prezenty ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią.

Organizatorami spotkania byli Pani Grażyny Kinderman oraz Pani Agnieszka Rotkiewicz.

Materiał: Agnieszka Rotkiewicz