Świat ekonomii w Polsce i Czechach

        Ekonomiści ze „Staszica” mieli okazję poszerzyć swoją praktyczną wiedzę zawodową w ramach grantu Powiatu Nakielskiego pn. „Postaw na przedsiębiorczość”. Zapoznali się  z procesem dystrybucji i konsumpcji dóbr na rynku polskim i czeskim.

        W dniach 26 – 29 września 2017 r.  uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią brali udział w wyjeździe studyjnym, którego celem było zapoznanie ich z praktyczną stroną procesów ekonomicznych teoretycznie realizowanych na zajęciach lekcyjnych.  Projekt wpisywał się w cykl zajęć pozalekcyjnych z zakresu  przedsiębiorczości. Przede wszystkim zakładał łączenie teorii z praktyką.

        Podczas wyjazdu studyjnego młodymi ekonomistami opiekowali się nauczyciele: Grażyna Kinderman i Agnieszka Rotkiewicz – koordynatorki projektu oraz Małgorzata Fedec i Dariusz Betscher.

        Pierwszego dnia młodzież poznała funkcjonowanie Poznańskiej Giełdy Rolno – Ogrodniczej S.A. Jej działalność przedstawiła uczniom przewodniczka, która dokładnie omówiła organizację pracy na rynku hurtowym, sposoby obliczania marż i cen, zasady promocji produktów oraz zasady budowy stoisk handlowych,. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności stały się solidną podstawą do dalszej nauki przedmiotów zawodowych. Tego samego dnia w ramach edukacji patriotycznej uczniowie zwiedzili piastowski zamek w Bolkowie. Ponadto na miejscu poznali zasady funkcjonowania marketingu turystycznego i form promocji produktu turystycznego.

        Następnego dnia była zaplanowana realizacja głównego punktu wizyty studyjnej –  zwiedzanie fabryki samochodów marki Škoda w Czechach, w miejscowości Mlada Boleslav. Przewodnik oprowadzał młodzież po halach produkcyjnych omawiając proces powstawania samochodów osobowych od momentu zamówienia części, poprzez produkcję do dystrybucji i wyboru formy sprzedaży gotowego auta. Ponadto uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca w firmie z długoletnią tradycją przemysłową. Na zakończenie wizyty zwiedzili Muzeum Škody, w którym zaprezentowano ewolucję procesu stylizacji aut i technologii produkcji. Poznane różne modele samochodów osobowych marki Škoda są dowodem na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku motoryzacyjnym. Specjalista z działu marketingu Škody wyjaśnił uczniom jak ważne w dzisiejszych czasach jest stosowanie się firm do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, a także omówił, w jaki sposób firma dba o środowisko i promuje swoje produkty.

        Następnie młodzież pod opieką przewodnika zwiedziła zabytkową architektonicznie stolicę Czech – Pragę, która jednocześnie jest jednym z najważniejszych centrów badawczo-edukacyjnych w Europie. Praga to miasto wpisane na listę UNESCO, zaliczana do najpiękniejszych urbanistycznie i architektonicznie miast świata. Uczniowie Staszica mieli okazję zobaczyć m.in. gotycki Most Karola i kościół p.w. św. Mikołaja na Malej Stranie – najpiękniejszy kościół barokowy w Pradze.

        Trzeciego dnia młodzież po długim marszu zdobyła najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę, z której podziwiała malownicze widoki górskie po stronie polskiej i po stronie czeskiej. Ponadto przedmiotem zainteresowania młodzieży było miejscowe (w Karpaczu) rękodzieło, jego promocję i sprzedaż wyrobów w jednoosobowych punktach handlowych.

        Ostatniego dnia uczniowie zapoznali się z technologią produkcji szkła kryształowego w Hucie Julia w Piechowicach. Huta należy do grona niewielu istniejących dziś producentów szkła. Młodzież z zainteresowaniem poznała proces produkcyjny ręcznego formowania i szlifowania produktu szklanego oraz zarządzanie tego typu firmą.

        Uczniowie wrócili do Nakła bardzo zadowoleni.  Wyjazd studyjny dostarczył cennej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu przedsiębiorczości, handlu, marketingu i szeroko rozumianej ekonomii.

Tekst: Agnieszka Rotkiewicz

Zdjęcia: Bartłomiej Majcher