Sukces uczniów „Staszica”

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią 10 stycznia 2014 roku brali udział w zawodach okręgowych XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która odbywa się w tym roku pod hasłem: „Strefa euro – szansa czy zagrożenie?” Nad zawodami honorowy patronat objął prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

W zawodach II stopnia „Staszica” reprezentowało pięcioro uczniów: Monika Chmielewska, Paulina Jagodzińska, Marta Kałużna, Marta Wałęga i Emilia Żygowska. Ogółem brało udział 55 uczniów z 18 szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Zawodom przewodniczył mgr Stanisław Krause, który na wstępie wszystkim  uczestnikom  etapu okręgowego pogratulował przejścia przez eliminacje szkole i życzył sukcesów na etapie okręgowym.

Stopień trudności  II etapu był bardzo wysoki. Uczestnicy olimpiady odpowiadali  na jedno pytanie o charakterze ogólnym, następnie  rozwiązywali zadanie z analizy finansowej, a na koniec rozwiązywali test składający się z 30 pytań .

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostanie ogłoszona do 6 lutego 2014 r.

Opiekunem uczniów jest nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Grażyna Kinderman.