Sukces uczennic w Powiatowym Multimedialnym Konkursie Profilaktycznym

Dnia 11 czerwca 2014 roku został rozstrzygnięty I Powiatowy Multimedialny Konkurs Profilaktyczny „Bliżej pasji, dalej od uzależnień”, który był organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią oraz Gminne Komisje ds. Profilaktyki i Uzależnień. Celem konkursu była popularyzacja treści prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki używania tytoniu i substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, alkoholu). W konkursie mogły startować trzyosobowe zespoły ze szkół ponadgminazjalnych, których zadaniem było nagranie filmów profilaktycznych. We wspomnianym konkursie brał również udział zespół uczennic z klasy Ic Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica: Klaudia Marchewka, Magdalena Toporowska i Daria Kubik. Dziewczęta zajęły wysokie II. miejsce. Opiekunem merytorycznym zespołu był pan Tomasz Kowalski. Serdecznie Gratulujemy!