Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia Staszica

14.12.2018 roku uczeń naszej szkoły Mateusz Kulesza, uczeń klasy IV a odebrał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Na uroczystość w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy został zaproszony wraz z dyrektorem szkoły, panem Dariuszem Janem Betscherem.

Mateusz od początku nauki w ZSP im. S. Staszica osiąga wysokie wyniki w nauce i chętnie angażuje się w życie szkoły. Będąc uczniem drugiej klasy, pełnił funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, od trzech lat jest członkiem English Drama Club, pomaga w organizacji wielu imprez i uroczystości. Niedawno zdobył 1. miejsce w  X Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej „ Żeby Polska była Polską”. Jednak przede wszystkim interesują go zagadnienia związane z pożarnictwem i obroną cywilną oraz z logistyką – zdobył m.in. II msc. w 41. Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu wojewódzkim,IV msc. w VII Wojewódzkiej Olimpiadzie Obrony Cywilnej oraz III msc. w I Powiatowym Turnieju Wiedzy o Logistyce pod patronatem Starosty Nakielskiego Tomasza Miłowskiego.

Mateuszu, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

J. Narożna – wychowawca klasy IV a