Staszic z projektu Starostwa na POLAGRZE

Młodzi, aktywni, ambitni, chłonni wiedzy to tylko kilka z epitetów jakimi można określić młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią. Po raz kolejny zostało to udowodnione podczas zorganizowanego wyjazdu studyjnego na Międzynarodowe Targi Poznańskie POLAGRA 2012.

W dniu 11 października 2012 roku w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne wspierane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią został zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią wyjazd studyjny na Międzynarodowe Targi Poznańskie POLAGRA. Był on częścią projektu „Młodzież w działaniu” realizowanego przez szkolne koło ekonomiczne. Organizatorami byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Grażyna Kinderman, Agnieszka Nowak, Michał Hopfinger i Tomasz Hopfinger. Wyjazd cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów szkoły. Wzięło w nim udział czterdzieścioro pięcioro podopiecznych, ale chętnych było znacznie więcej. Zwiedzane targi w swoim programie obejmowały następujące działy tematyczne:

  • Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych – Polagra-Food ;
  • Międzynarodowe Targi Gastronomii – Polagra Gastro;
  • Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Logistyki – Taropak.

Na miejscu młodzież została przywitana przez dwóch przewodników, którzy wręczyli program i plan targów. Następnie w grupach rozpoczęło się zwiedzanie hal wystawienniczych. Przewodnicy w interesujący sposób zapoznali młodzież z historią, zasadami funkcjonowania, rolą i strukturą Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uczniów oprowadzono po stoiskach, które wzbudziły w nich ogromne zaciekawienie. Dodatkową atrakcję stanowiła degustacja produktów, a także aktywny udział młodzieży w różnego rodzaju pokazach, co przyczyniło się do poszerzenia posiadanych umiejętności. Prowadzone rozmowy z wystawcami, wzbogaciły wiadomości praktyczne z zakresu kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, a także stosowanych narzędzi marketingu – mix. Poznali kreowanie produktu, dystrybucji towarów i ich promocji. Podsumowaniem wyjazdu studyjnego było wypełnienie przez uczniów ankiety dotyczącej ofert prezentowanych produktów. Ponadto młodzież wzięła udział w teście, który pozwolił zweryfikować zdobytą wiedzę o wybranych podmiotach gospodarczych prezentowanych na POLAGRZE. Za poprawnie rozwiązany test młodzież otrzymała nagrody rzeczowe. Zrealizowany projekt był „żywą lekcją” ekonomii.

Tekst: Agnieszka Nowak

Zdjęcia: Tomasz Hopfinger