STASZIC W WARSZAWIE

„Kierunek Przedsiębiorczość” – to projekt dofinansowany przez samorząd powiatowy i realizowany nie tylko w Warszawie, ale także podczas innych wyjazdów studyjnych i na zajęciach pozalekcyjnych w szkole.
Projekt ten realizowali  nauczyciele: Grażyna Kinderman (koordynator projektu), Michał Hopfinger i Tomasz Hopfinger.
Jednym z elementów projektu był wyjazd studyjny do Warszawy.
Podczas pobytu uczniowie poznali działalność Narodowego Banku Polskiego. Młodzież zapoznana została ze strukturą organizacyjną NBP.
Kolejnym punktem wyjazdu studyjnego była Giełda Papierów Wartościowych, na której to uczniowie zapoznali się z możliwościami inwestowania na rynku kapitałowym.
Młodzież miała także możliwość podziwiania pięknego Stadionu Narodowego, co szczególnie podobało się chłopcom.
Dzięki uprzejmości Marszałka Sejmu młodzież zwiedziła Sejm RP, gdzie dokładnie  zostali zapoznani  z zasadami jego funkcjonowania, z procedurą uchwalania ustaw i działaniem organów Państwa Polskiego. W trakcie pobytu miało miejsce bardzo miłe spotkanie z Marszałkiem – Radosławem Sikorskim. Po wykonaniu  pamiątkowego zdjęcia, młodzież udała się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na miejscu zostali oprowadzeni przez przewodnika, który wyjaśniał jakie znaczenie i jaka rolę ma do spełnienia MSZ.  Na koniec pobytu w MSZ zorganizowano quiz z nagrodami za wykazanie się wiedzą o Polsce i jej pozycji w Europie. Wszyscy uczniowie otrzymali ufundowane przez Ministra upominki.
W drodze do Nakła uczniowie wymieniali się wrażeniami. Był to dla nich czas zdobycia wiadomości praktycznych z zakresu ekonomii, handlu, marketingu i przedsiębiorczości. Niezapomniane wrażenia jeszcze długo pozostaną w pamięci uczestników wyjazdu.
Opiekunami podczas wyjazdu byli: Grażyna Kinderman, Dorota Banaszak Michał Hopfinger i Tomasz Hopfinger.

Tekst i zdjęcia : Tomasz Hopfinger