„Staszic u Kopernika”

Przyszli absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią mieli okazję zapoznać się z ofertą kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W poniedziałek, 4  listopada 2013 r., w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne wspierane przez organ prowadzący – Powiat Nakielski, młodzież Staszica uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Torunia, na Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Był on  częścią projektu „Ekonomiczne Fascynacje” realizowanego przez szkolne koło ekonomiczne. Wyjazd, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów zorganizowali: Grażyna Kinderman (koordynator projektu), Justyna Jamnik- Bojewska, Agnieszka Rotkiewicz i Michał Hopfinger. Wzięło w nim udział czterdzieścioro troje uczniów.

W gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK uczniowie zostali przywitani przez adiunkta dr Krzysztofa Kannenberga oraz dziekana prof. dr hab. Józefa Stawickiego. Dziekan przedstawił uczniom misje, wizję i strategię wydziału oraz preferowaną sylwetkę studenta. Ponadto poinformował młodzież o możliwościach studiowania poza granicami kraju w ramach współpracy z UMK, korzystania z ofert pracy podczas studiowania oraz możliwościach  podjęcia pracy po ukończeniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Następnie w ramach projektu uczniowie wysłuchali wykładu z mikroekonomii nt. „Preferencje konsumentów”, który wygłosił dr Krzysztof Kannenberg. Wykład  poszerzył wiedzę młodzieży z zakresu przedmiotów ekonomicznych. Zakończył się on dyskusją uczniów z prowadzącym wykład. Kolejnym punktem wizyty na UMK było spotkanie młodzieży z prodziekanem do spraw studentów – dr Zdzisławem Markuszewskim. Uczestnicy dowiedzieli się o nowej ofercie kształcenia dostosowanej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Wiodącymi kierunkami na  Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK są: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość.

Druga część projektu obejmowała poznanie kampusu uniwersyteckiego, głównie wydziałów: Prawa i Administracji, Chemii, Biologii, Politologii, Studiów Międzynarodowych, a także domów studenckich. Dzięki temu uczniowie Staszica  poczuli się przez chwilę prawdziwymi studentami.

Uniwersytecka atmosfera i naukowy klimat uczelni, a także możliwość wysłuchania wykładu  na równi ze studentami UMK zachwyciły uczniów naszej szkoły i być może wpłyną na ich przyszłe wybory edukacyjne.

Opracowanie:  Agnieszka Rotkiewicz