Staszic na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji przed jaką staje większość z grona współczesnej młodzieży. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią stara się ułatwiać swoim absolwentom podjęcie tego, jakże ważnego kroku w ich życiu. W środę, 24 października 2012 r., w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne wspierane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią został zorganizowany przez ZSP im. Stanisława Staszica w Nakle wyjazd studyjny na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był on częścią projektu „Młodzież w działaniu” realizowanego przez szkolne koło ekonomiczne. Organizatorami byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Grażyna Kinderman, Agnieszka Nowak, Michał Hopfinger i Tomasz Hopfinger. Wyjazd cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów szkoły. Wzięło w nim udział czterdzieścioro pięcioro podopiecznych, ale chętnych było znacznie więcej.

Po przyjeździe na toruńską uczelnię młodzież rozpoczęła zwiedzanie kampusu uniwersyteckiego. Uczniowie zostali oprowadzeni przez nauczycieli po następujących wydziałach: Prawa i Administracji, Chemii, Politologii i Studiów Międzynarodowych, Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk o Ziemi. Po dotarciu na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uczniowie zostali przywitani przez dr Krzysztofa Kannenberga. Następnie odbyło się spotkanie z prodziekanem do spraw studentów – dr Zdzisławem Markuszewskim. Podczas rozmowy młodzież dowiedziała się o misji, wizji i strategii wydziału i całego uniwersytetu. Prowadzona dyskusja przybliżyła uczestnikom ofertę kształcenia i możliwości jakie daje ukończenie UMK. Uczniowie dowiedzieli się o nowej ofercie kształcenia dostosowanej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Główny cel wyjazdu studyjnego stanowił ciekawy wykład z mikroekonomii prowadzony przez dr Krzysztofa Kannenberga pod tytułem „ Teoria wyboru konsumentów”, który odbył się w ramach planowych zajęć studentów. Podczas jego trwania uczniowie zapoznali się z czynnikami wpływającymi na zachowanie konsumentów na rynku. Stanowił on dla młodzieży uzupełnienie wiedzy zdobytej na zajęciach szkolnych. Uniwersytecka atmosfera i naukowy klimat uczelni, a także możliwość wysłuchania wykładu na równi ze studentami UMK zachwyciły uczniów naszej szkoły i być może wpłyną na ich przyszłe wybory edukacyjne. Na koniec wyjazdu młodzież zwiedziła Stare Miasto w Toruniu. Zobaczyła staromiejski rynek z Ratuszem i pięknymi kamienicami, a także średniowieczne kościoły oraz mury miejskie. Niezapomniane wrażenie pozostawił spacer gotyckimi uliczkami i smak toruńskich pierników.

tekst: Agnieszka Nowak

zdjęcia: Tomasz Hopfinger