Staszic na Jarmarku Świętego Wawrzyńca

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej zorganizowali po raz kolejny imprezę plenerową pod hasłem „Dla Krajny i Pałuk Wawrzyniec kucharzy.  Brał w niej udział również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im .Staszica w Nakle nad Notecią. Na specjalnie  przygotowanym stoisku wyłożono materiały promocyjne dotyczące oferty edukacyjnej „Staszica” na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie Grażyna Kinderman             i Małgorzata Fedec oraz młodzież omawiali  kierunki kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik logistyk i technik organizacji reklamy. Ponadto prowadzone były rozmowy z osobami zainteresowanymi szkolnictwem zawodowym – kucharz i sprzedawca. Było to kolejne spotkanie  z mieszkańcami powiatu nakielskiego, które prowadzili uczniowie technikum ekonomicznego: Weronika Komorska, Daria Kubik, Klaudia Marchewka, Kacper Kolinski, Kacper Kuliberda oraz Janek Stachowski.

Szczególne podziękowania kierujemy do organizatorów za zaproszenie i udostępnienie mam miejsca promocyjnego.