Staszic na Jarmarku Świętego Wawrzyńca.

W niedzielę 29 maja 2016 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i Muzeum Ziemi Krajeńskiej zorganizowali wspólnie imprezę plenerową „Dla Krajny i Pałuk Wawrzyniec kucharzy”.  Brał w niej udział również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią. Na specjalnie  przygotowanym stoisku obsługiwanym przez uczniów Technikum Ekonomicznego wyłożono materiały obejmujące ofertę edukacyjną „Staszica” na rok szkolny 2016/2017. Opiekunowie Grażyna Kinderman,  Agnieszka Rodkiewicz i Michał Hopfinger oraz uczniowie Weronika Komorska, Martyna Kopczyńska, Monika Pasieka, Patrycja Pilarska, Janek Stachowski, Paweł Szymański  omawiali  kierunki kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik logistyk i technik organizacji reklamy. Ponadto prowadzone były rozmowy z osobami zainteresowanymi szkolnictwem zawodowym – kucharz i sprzedawca.

Szczególne podziękowania kierujemy do organizatorów za zaproszenie i udostępnienie mam miejsca promocyjnego.

Tekst: Agnieszka Rodkiewicz

Zdjęcia: Monika Pasieka

GALERIA >>>>