Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Staszicu

        W dniu 18 listopada 2016 roku uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów z panią Urszulą Tracz. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

        Powiatowy Rzecznik Konsumenta wygłosił wykład na temat ustawy o prawach konsumenta i zmianach w Kodeksie Cywilnym. Pani Rzecznik szczególną uwagę zwróciła na następujące bloki tematyczne: sprzedaż konsumencka, prawa i obowiązki nabywców towarów, zawieranie umów na odległość, bezpieczeństwo zakupów w Sieci, reklamacja wadliwego towaru kupionego przez Internet. Uczniowie utrwalili sobie wiedzę z zakresu rękojmi za wadliwe towary i gwarancji jakości towaru. Przekazana wiedza będzie z pewnością wykorzystana na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec. Pani Urszula Tracz swój wykład wzbogaciła przykładami, z którymi miała do czynienia podczas swojej pracy. Spotkanie było również okazją do włączenia się w obchody Międzynarodowego Dnia Konsumenta.

Spotkanie cieszyło  się dużym zainteresowaniem naszej młodzieży, przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Wszyscy zgromadzeni uczestnicy zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.

Organizatorami spotkania byli Pani Grażyny Kinderman oraz Pani Agnieszka Rotkiewicz.

Materiał: Agnieszka Rotkiewicz