Spotkanie świąteczne członków Rady Samorzadu Uczniowskiego.

W dniu dzisiejszym w Szkolnym Klubie Młodzieżowym odbyło się spotkanie świąteczne członków Rady Samorządu Uczniowskiego oraz wolontariuszy Fundacji Staszica. Zebrani podzieli się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Na spotkanie przybyła pani Dyrektor Alicja Czubak oraz pani Wicedyrektor Wioletta Traczyk, które złożyły naszej aktywnie działającej młodzieży, życzenia Bożonarodzeniowe.