Spotkanie ekonomistów Staszica w ramach programu „Kultura Bezpieczeństwa”

W dniu 16 września 2020 roku w ramach kampanii edukacyjnej „Kultura bezpieczeństwa” w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, przedstawicielka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy pracownica Sekcji Prewencji i Promocji Marta Wiśniewska przeprowadziła szkolenie dla młodzieży.

Organizatorami wykładu były nauczycielki przedmiotów ekonomicznych: Grażyna Kinderman i Agnieszka Rotkiewicz, które systematycznie prowadzą współpracę z Państwową Inspekcją Pracy. Adresatami szkolenia byli uczniowie klas drugich i trzeciej technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista, którzy zostali zapoznani z rolą, misją i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy.

Uczestnicy spotkania, w trakcie prowadzonych zajęć szkoleniowych mieli możliwość zapoznania się z ciekawą prezentacją dotyczące rozpowszechniania wśród młodzieży wiedzy nt. prawa pracy. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Omówiono również różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi. Na podstawie licznych przykładów wykładowca podkreślił, iż podejmując pracę bardzo ważne jest podpisanie odpowiedniego rodzaju umowy oraz zwracanie uwagi na warunki w niej zawarte. Prezentacja była przeplatana ciekawymi filmami nt. BHP i konkursami z nagrodami.

Tego typu działania prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy przyczyniają się do tego, że wzrasta świadomość w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy młodych ludzi wkraczających na rynek pracy.

W ramach programu „Kultura Bezpieczeństwa” będą realizowane dalsze przedsięwzięcia, tj. konkursy, spotkania edukacyjne  i wykłady.

Tekst: Agnieszka Rotkiewicz