ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

22 września odświętnie ubrani uczniowie klas pierwszych zgromadzili się w szkolnej auli. Była to dla nich wyjątkowa uroczystość, ponieważ w trakcie uroczystego apelu miało się odbyć ślubowanie klas pierwszych. W tym roku szkolnym do ślubowania przystąpiło siedem klas pierwszych : dwie klasy LO , TE , TH , LP , TI  i ZSZ. Każda klasa przybyła do auli ze swoim wychowawcą. Na początku uroczystości wszystkich przywitała p. dyrektor Alicja Czubak, która w krótkim przemówieniu między innymi życzyła uczniom klas pierwszych sukcesów w nauce i wytrwałości w dążeniu do sukcesów w życiu osobistym. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu nastąpiła ceremonia ślubowania na sztandar szkoły. Uroczystość tą prowadziła p. wicedyrektor Wioletta Traczyk. Przedstawiciele wszystkich klas składali ślubowanie na sztandar. Pozostali uczniowie powtarzali także tekst ślubowania. Po uroczystości przedstawiciele klas pierwszych wpisali się do księgi pamiątkowej .Na koniec uczniowie starszych klas zaprezentowali swoim młodszym koleżankom i kolegom krótki program artystyczny.

Zdjęcia: Daria Marciniak