Ślubowanie uczniów klas pierwszych

        Dnia 18 września uczniowie klas pierwszych ZSP. im. S. Staszica zostali oficjalnie przyjęci do grona naszej szkolnej społeczności. Uroczystość Ślubowania została poprowadzona przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Mikołaja Budnika, który przybliżył ideały naszej szkoły oraz jej historię. Dyrektor szkoły Dariusz Jan Betscher serdecznie powitał młodzież i wychowawców. Pogratulował  dokonanego wyboru życząc tym samym nowym uczniom wielu sukcesów w naszej szkole.

        W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali, aby być godnym uczniem szkoły. Magdalena Gapińska wicedyrektor szkoły wręczyła przewodniczącym klas akty ślubowania życząc wytrwałości w nauce i nawiązania serdecznych relacji z rówieśnikami.

Klasy i ich wychowawcy:

Ia – Technik Logistyk – mgr Elżbieta Łochocka
Ib – Technik Obsługi Turystycznej – mgr Karol Lizak
Ic – Technik Ekonomista – mgr Grażyna Jaskólska
Id – Technik Obsługi Turystycznej  i Technik Organizacji Reklamy – mgr Wojciech Śmigel
Ie – Technik Informatyk – mgr Wioletta Traczyk

autor: Karol Lizak