Rozstrzygnięcie konkursu „Reklama – to nieodłączny element naszej społecznej rzeczywistości”.

19 grudnia w auli szkolnej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu :„Reklama – to nieodłączny element naszej społecznej rzeczywistości”. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac – plakatów o bardzo różnej technice wykonania . Ze wględu na wysoki poziom prezentowanych prac jury w składzie: p. Justyna Gruntkowska – dyr. oddziału Banku Spółdzielczego w Nakle, p. Grażyna Kinderman i p. Michał Hopfinger miało poważny problem wybraniem najlepszych prac. Przyznano nagrody za trzy pierwsze miejsca, a pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia i upominki.

W drugiej części odbyło się spotkanie z panią Justyną Gruntkowską – przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Nakle na temat oszczędzania. Wystąpienie p. Justyny Gruntkowskiej było urozmaicone prezentacją materiałów promocyjnych dotyczących problematyki oszczędzania. Młodzież mogła poznać wiele pojęć z zakresu bankowości, zasady działalności banku, a zwłaszcza sposoby właściwego oszczędzania i działania jakie należy w tym kierunku wykonywać.

Spotkanie było bardzo ciekawą lekcją dla naszej młodzieży. Mamy nadzieję, że przyczyni się do właściwego spojrzenia przez młodzież na ideę oszczędzania. Nadmienić należy, że Bank Spółdzielczy w Nakle zawsze aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez naszą szkołę. Młodzież nasza corocznie odbywa w tym banku praktyki zawodowe w trakcie których może poznać jego funkcjonowanie.

Na zakończenie przedstawiciel młodzieży podziękował wiązanką kwiatów p. Justynie Gruntkowskiej za bardzo ciekawe wystąpienie.