Rozstrzygnięcie konkursów ekonomicznych

We wtorek dnia 24.04.2012 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią zostały przeprowadzone dwa konkursy o tematyce ekonomicznej, w których w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej wzięli udział uczniowie czterech szkół z regionu: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Emila Chroboczka z Szubina, Zespołu Szkół Technicznych z Kcyni, Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administarcyjnych z Bydgoszczy oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.

Regionalny Konkurs „Zaksięguj swoją wiedzę”, odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Nakielskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Oddział zamiejscowy  w Bydgoszczy, która była fundatorem nagród i przygotowała zestaw pytań dla uczestników . Trenerzy tej Uczelni przeprowadzili dla uczestników i ich opiekunów profesjonalne warsztaty z zakresu autoprezentacji.

W klasyfikacji indywidualnej tego Konkursu zwyciężyły następujące osoby:

I miejsce,  indeks na WSB w Bydgoszczy i zwolnienie z czesnego za pierwszy rok studiów, zestaw multimedialny do nauki języka niemieckiego i MP4  zdobyła Żaneta Witkowska z Kcyni,

II miejsce, zestaw  multimedialny do nauki języka niemieckiego i MP3 uzyskała Magdalena Wegner z Nakła ,

III miejsce, zestaw multimedialny do nauki języka niemieckiego i MP3 – Aneta Kszewska z Bydgoszczy.

W klasyfikacji zespołowej zwyciężyły:

I miejsce – ZSE-A z Bydgoszczy,  II miejsce – ZSP im. S.Staszica z Nakła, III miejsce – ZST z Kcyni. Szkoły otrzymały puchary ufundowane przez Starostę Nakielskiego.

Regionalny Konkurs Wiedzy o Programach Finansowo-Księgowych Firmy „INSERT” organizowany był również pod honorowym patronatem Starosty Nakielskiego, a także Firmy INSERT S.A. z Wrocławia, która przygotowała  zestaw  pytań dla uczestników.

W konkursie zwyciężyły:

I miejsce i programy finansowo – księgowe SUBIEKT i REWIZOR o wartości 2.450 zł zdobyła Magdalena Wegner z Nakła,

II miejsce i program finansowo – księgowy SUBIEKT o wartości 850 zł uzyskała Barbara Nowacka z Nakła,

III miejsce i program finansowo – księgowy SUBIEKT o wartości 850 zł trafiły do Anety Lewandowskiej z Bydgoszczy.

Obydwa konkursy zostały sprawnie przeprowadzone – pierwszy na platformie szkolnej, a drugi na platformie Firmy INSERT , zatem rozstrzygnięcie konkursów następowało natychmiast po ich  zakończeniu. Nagrody i upominki dla wszystkich uczestników przygotował Wicestarosta Nakielski Andrzej Kinderman, który osobiście kibicował i gratulował zwycięzcom.

Obydwu konkursom towarzyszyły ogromne emocje, ale wszyscy chcą spotkać się w Staszicu w kolejnej edycji za rok. Organizatorami konkursów byli Marzena Tomczak oraz Marek Frąckowiak wraz z innymi nauczycielami przedmiotów ekonomicznych.