Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

1 września 2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbyło się oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Inauguracja dla uczniów z pierwszych klas odbyła się w auli ZSP im. Stanisława Staszica, a starsze klasy uczciły to wydarzenie w klasach.

Na wstępie Pani Dyrektor Alicja Czubak powitała przybyłego przedstawiciela organu prowadzącego,  – starostę pana Tadeusza Sobola, obecnych nauczycieli, uczniów oraz  przedstawicieli Rady Rodziców. Później nastąpiło wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz odśpiewanie hymnu. Następnie Pani Dyrektor wygłosiła przemowę o nauce i wiedzy, jaką posiądą uczniowie w ciągu roku szkolnego. Dodała również, że, aby atmosfera w szkole była miła, to uczniowie muszą być w stosunku do siebie koleżeńscy. Nie zabrakło także wzmianki o wydarzeniach historycznych, związanych z 75-tą rocznicą  wybuchu II Wojny Światowej. Wkrótce po tym cała sala uczciła minutą ciszy poległych.

Starosta nakielski Pan Tadeusz Sobol, pogratulował uczniom klas pierwszych wyboru szkoły oraz podkreślił jak ważne są relacje z rówieśnikami.  Pierwszoklasistom życzenia złożyła również Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego Sandra Nowak.

Następnie Pani Dyrektor Alicja Czubak przedstawiła uczniom ich wychowawców.

Wychowawcą klasy Ia (technikum kształcące w zawodzie technik logistyk) został Pan mgr Tomasz Kowalski,

Wychowawcą klasy Ib (technikum kształcące w zawodzie technik obsługi turystycznej ) została Pani mgr Małgorzata Fedec,

Wychowawcą klasy Ic (technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista) – została Pani mgr Marzena Tomczak,

Wychowawcą klasy Id (technikum kształcące w zawodzie technik handlowiec i logistyk) – został Pan mgr Dariusz Detscher

Wychowawcą klasy Ie (technikum kształcące w zawodzie technik informatyk) została Pani Wicedyrektor mgr Wioletta Traczyk.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.

Samorząd Uczniowski