Rozpoczął się Festiwal Ekonomisty w Staszicu

        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią to otwarta Szkoła czyli taka, która nie zamyka się na naukę, kulturę i środowisko lokalne. Aktywnie współpracuje z otoczeniem, w którym funkcjonuje .


        W poniedziałek 3 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią rozpoczęła  się druga edycja Festiwalu Ekonomisty i Handlowca. Festiwal Ekonomisty i Handlowca jest elementem projektu „Postaw na przedsiębiorczość” realizowanego w ramach zajęć pozalekcyjnych ze środków uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w drodze konkursu. Jest to święto ekonomistów i handlowców, w które angażuje się samorząd  powiatowy, pracodawcy z różnych firm i instytucji, środowisko akademickie oraz nauczyciele i uczniowie. Celem jest popularyzacja nauki oraz łączenie teorii z praktyką. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Szkolne Koło Przedsiębiorczości. Festiwal Ekonomisty przygotowali nauczyciele: G. Kinderman (koordynator projektu), A. Rotkiewicz, M. Fedec, J. Jamnik-Bojewska, S.Chmielewski i P. Benenowski.

        Pierwszego dnia odbyło się uroczyste otwarcie Festiwalu Ekonomisty i Handlowca, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Nakielskiego Andrzej Kinderman, Dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego Agnieszka Heftowicz, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią Justyna Gruntkowska, przedstawiciel Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nakle nad Notecią Katarzyna Grubczyńska, Przedstawiciele Urzędu Skarbowego: Arleta Nytz i Marcin Ciepłuch, przedstawiciel Zelanu Spółka z.oo  Marian Olszyński, przedstawiciele PUP: Agnieszka Jassel i Dominika Kwapis oraz dyrekcja szkoły: dyrektor Michał Hopfinger i wicedyrektor Wioletta Traczyk. Wszyscy uczestnicy Festiwalu mieli możliwość obejrzenia krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez młodzież Staszica pod kierunkiem nauczycieli: Sławomira Chmielewskiego i Rafała Popowskiego.

Pierwszy dzień festiwalu odbył się pod hasłem: kształcenie dualne miarą sukcesu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem odbyły się warsztaty panelowe prowadzone przez:

  • pracowników Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią: Marcina Ciepłucha i Arletę Nytz – tematem warsztatów były podatki oraz wypełnianie deklaracji podatkowych,
  • dyrektora Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią Justynę Grundkowską – tematyka warsztatów obejmowała zakładanie kont bankowych, lokat bankowych i  udzielanie kredytów,
  • przedstawicieli PUP: Agnieszkę Jassel i Dominikę Kwapis – tematem warsztatów było udzielanie porad dotyczących rynku pracy, możliwości odbywania staży oraz umiejętności niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu.
  • przedstawiciela Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nakle nad Notecią Katarzynę Grubczyńską – tematem warsztatów było prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek ZUS.

Młodzież w trakcie  przerw międzylekcyjnych brała udział  w  konkursach  z nagrodami o tematyce ekonomicznej.

        W pierwszym dniu Festiwalu Ekonomisty zrealizowano ważne zadanie polegające na  współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Młodzież miała możliwość praktycznego rozwiązywania zadań z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii. Uczniowie Technikum Ekonomicznego i Technikum Handlowego otrzymali cenne wskazówki  umożliwiające im odnalezienie się w przyszłości na rynku pracy.

Tekst: Agnieszka Rotkiewicz

Zdjęcia: Agnieszka Grochowska i Sławomir Chmielewski