REKRUTACJA – TERMINY

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników) od 26 maja 2014 r.

do 23 czerwca 2014 r.

(poniedziałek)

do godz. 15.00

2.

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów. do 30 czerwca 2014 r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

3.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół. do 3 lipca 2014 r.

(czwartek)

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół. do 8 lipca 2014 r.

(wtorek)

do godz. 12.00

5.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół. 8 lipca 2014 r. (wtorek),

do godz. 15.00