REKRUTACJA – listy kandydatów zakwalifikowanych

Drodzy Ósmoklasiści, poniżej publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do naszej szkoły z podziałem na kierunki kształcenia.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie są tożsame z listami przyjętych i nieprzyjętych. System rekrutacyjny jest tak skonstruowany, że na listach zakwalifikowanych znajdują się także kandydaci, którzy nie złożyli oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty), stanowiących potwierdzenie woli podjęcia nauki oraz tym samym podstawę do przyjęcia do szkoły. Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki przez kandydatów zakwalifikowanych, którzy złożyli wyłącznie kopie wymaganych dokumentów, oznaczać będzie, iż ich miejsca zajmą kolejno kandydaci z listy niezakwalifikowanych, o czym będziemy na bieżąco informować telefonicznie Waszych rodziców. Tak więc, jeśli Twojego nazwiska nie ma na liście zakwalifikowanych, nie oznacza to jeszcze, że nie zostaniesz przyjęty do naszej szkoły.
Ta sama zasada obowiązuje we wszystkich szkołach korzystających z elektronicznego systemu naboru.

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK REKLAMY