Rekrutacja do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią na rok szkolny 2016/2017

1. Kandydat do szkół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Noteciąskłada podanie w terminie od 23 maja do 20 czerwca 2016 r. do godziny 15/00.

2. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę – do 28 czerwca 2016r.(wtorek) – godzina 15/00,

3.Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły – 01 lipca 2016r.(piątek) do godziny 12/00,

  1. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi do szkoły – od 01 do 05 lipca 2016r. do godziny 15/00,
  2. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół po dostarczeniu wszystkich dokumentów, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – do 08 lipca 2016r.(piątek) do godziny 15/00.
  3. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół – 11 lipca 2016r. do godziny 12/00,
  4. Rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2016/2017 dokonuje się drogą elektroniczną na stronie https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat
Informacja dotycząca badań lekarskich kandydatów do klas pierwszych Technikum.

Badania uczniów  będą wykonywane  w wyznaczone środy (6,13, 20) lipiec oraz ( 10,17,24,31) sierpień.

  1. Rejestracja do lekarza medycyny pracy  odbywa się  osobiście  w  zespole poradni specjalistycznych w Nakle przy ul. Mickiewicza 7 bądź telefonicznie pod numerem 41 240 20 50.
  2. W dniu badania  małoletni kandydat do szkoły  winien przybyć  do lekarza  z rodzicem, bądź opiekunem prawnym.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do punktu rekrutacyjnego szkoły celem odbioru skierowania na badania lekarskie.

Dyrektor szkoły Alicja Czubak