Realizacja program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” w Staszicu

We wtorek 24 marca2015 r. odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią spotkanie młodzieży z  Adamem Cychowskim Okręgowym Inspektorem  Pracy przy  Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy. Spotkanie było kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w szkole w ramach ogłoszonego przez MEN roku szkolnego 2014/15, Rokiem Szkoły Zawodowców. Spotkanie  zostało przygotowało przez Szkolne Koło Przedsiębiorczości w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne realizowane ze środków Powiatu Nakielskiego pt. „Edukacja dla Przedsiębiorczości”. Koordynatorem projektu jest nauczyciel przedmiotów ekonomicznych Grażyna Kinderman. Program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany jest  przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Radca Adam Cychowski omówił promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy. W dalszej części wykładu przedstawił zagadnienia zakresu prawa pracy, psychologii pracy          i organizacji pracy.  Na zakończenie spotkania poinformował, że Państwowa Inspekcja Pracy opracowała szereg publikacji dotyczących prawnej ochrony pracy, adresowanych do osób młodych, w tym komiks Moja pierwsza praca oraz cykl krótkich filmów popularyzujących najważniejsze zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy Para na etacie.

Była to bardzo interesująca, praktyczna lekcja, w trakcie której nasza młodzież mogła wzbogacić swoją wiedzę  z  zakresu  promowania kultury i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony prawnej pracy. Program edukacyjny ”Kultura bezpieczeństwa” realizowany jest        także na zajęciach pozalekcyjnych przez nauczycieli przedmiotów ekonomicznych: G.Kinderman,  M.Hopfinger,T.Hopfinger.