Przedsiębiorczość to dobra inwestycja w przyszłość młodzieży.

Zakończył się projekt „Edukacja dla przedsiębiorczości” realizowany w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią. Był on współfinansowany przez Powiat Nakielski w ramach konkursu ofert na zajęcia pozalekcyjne.

Uczniowie „Staszica” w trakcie realizacji zajęć pozalekcyjnych pt. „Edukacja dla przedsiębiorczości” wzbogacili swoją wiedzę z zakresu finansów, ekonomii, marketingu, bankowości oraz rachunkowości. W rezultacie zostali przygotowani do prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Realizację praktycznej strony zajęć pozalekcyjnych oparto o warsztaty, ćwiczenia, spotkania i przeprowadzone wywiady z przedstawicielami firm działających na naszym lokalnym rynku. Równie ważny był udział młodzieży w wykładach akademickich, w konkursach wiedzy oraz w wyjazdach studyjnych o charakterze ewaluacyjnym.

Środki finansowe przekazane przez organ prowadzący – Powiat Nakielski zostały zainwestowane w przyszłość każdego ucznia biorącego udział w projekcie. Poczynione nakłady dają szansę na indywidualny rozwój młodego człowieka na progu jego wejścia na dynamiczny rynek pracy.

Projekt „Edukacja dla przedsiębiorczości” pobudził w uczniach chęć podjęcia przedsiębiorczego działania. Solidne podstawy teoretyczne i zajęcia praktyczne dotyczące prowadzenia własnego biznesu umożliwią w przyszłości uczniom Staszica pokonanie barier na rynku pracy.

Projekty ekonomiczne realizowane w naszej szkole zawsze cieszyły się i cieszą wśród młodzieży ogromnym zainteresowaniem, szczególnie członków Szkolnego Koła Ekonomicznego, które działa w „Staszicu” od 1998 roku. Idea przedsiębiorczości zagościła w umysłach oraz sercach młodzieży i prawdopodobnie pozostanie w nich przez następne lata, a być może na całe życie.

Każdy z absolwentów gimnazjum może osiągnąć w przyszłości sukces ekonomiczny. Dołącz do nas!!!  Technik ekonomista i technik handlowiec to dobry wybór…to Twój wybór…

Koordynatorzy: Grażyna Kinderman i Michał Hopfinger

GALERIA >>>>>