Projekt „Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże”

W miesiącu kwietniu młodzież naszej szkoły mogła uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym projektu :  „Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże” , realizowanym przez  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy oraz  Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Dzięki współpracy naszej szkoły, młodzież wszystkich klas miała szansę uczestniczyć w tym projekcie.

Projekt przewiduje organizację staży i praktyk zawodowych w firmach mających siedzibę w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym lub z nim współpracujących. Uczestnikami projektu mogli być uczniowie szkół  prowadzących kształcenie zawodowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 16-22 lata.

Podczas spotkania z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy oraz  Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, młodzież została zapoznana z celami projektu oraz korzyściami związanymi z podnoszeniem dotychczasowych  lub zdobywaniem  nowych kwalifikacji w trakcie  staży odbywanych w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Zainteresowanie naszej młodzieży było bardzo duże.  Kilkadziesiąt osób wypełniając ankiety aplikacyjne zgłosiło się do tego projektu.

Następnym etapem były rozmowy kwalifikacyjne z uczniami którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie. Dla większości uczniów była to pierwsza profesjonalnie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Koordynator z ramienia szkoły – Michał Hopfinger