Projekt „EduAkcja w technikach” – nabór

Od marca 2017 r. rozpoczynamy realizację Projektu „EduAkcja w technikach”. Projekt obejmuje zadania w zawodach: technik informatyk, technik logistyk.

INFORMACJA o NABORZE        FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
1.
Zajęcia dodatkowe  przygotowujące do egzaminów w kwalifikacjach: E.12,E.13, A.30 A.31,A.32 oraz z języka angielskiego zawodowego.

2. Kursy i szkolenia:

– kurs IT ESSENTIALS ,
– kurs specjalistyczny dla operatorów wózków widłowych,
– kurs prawo jazdy kat. B.

3. Staże:
– płatne staże zawodowe.

4. Utworzenie pracowni informatycznej.

Ponadto zaplanowano projekty obejmujące zawody: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej i technik organizacji reklamy.

Koordynator Projektu
Grażyna Kinderman