„Profilaktyka przeciwnowotworowa”

22 lutego 2011 roku młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle n/ Notecią uczestniczyła w prelekcji wygłoszonej przez p. Izabelę Amieławską na temat „Profilaktyki przeciwnowotworowej”, zorganizowanej przez p. mgr Katarzynę Waszkiewicz we współpracy z kierownikiem Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy p. dr n. med. Tomaszem Mierzwą.

Tematyka spotkania dotyczyła aspektu zapobiegania i leczenia nowotworów złośliwych, potocznie nazywanych „rakiem”, które występują powszechnie i z punktu widzenia zdrowia publicznego stanowią problem wielkiej wagi, ponieważ ponad połowa chorych umiera przedwcześnie z ich powodu.

Profilaktyka pierwotna nowotworów złośliwych związana jest z wyeliminowaniem lub zmniejszeniem ekspozycji na czynniki ryzyka, co skutkuje jak podają statystyki spadkiem zachorowań.

Profilaktyka wtórna to przede wszystkim przeprowadzanie badań profilaktycznych. Dla wielu nowotworów badania takie umożliwiają wczesne rozpoznanie choroby, kiedy nie daje ona żadnych objawów. Zmiany takie dają się prawie w 100% wyleczyć.

Trzecia faza profilaktyki wiąże się bezpośrednio ze sposobami uniknięcia zgonu na skutek całkowitego wyleczenia, nawet w stadium zaawansowanym choroby. Obecny postęp wiedzy medycznej umożliwia stosowanie nowoczesnych metod znieczulania, które z kolei rozszerzyło możliwości bezpiecznego operowania chorych. Postępowi zawdzięczamy również skuteczniejszą walkę z zakażeniami, ulepszony sprzęt do badań obrazowych, umożliwiający precyzyjniejszą lokalizację guzów nowotworowych i ocenę ich zaawansowania oraz urządzenia pozwalające dokładnie dozować promieniowanie
i dawkować leki.

Zmniejszenie zapadalności na nowotwory wiąże się z zaleceniami aktualnej wersji Europejskiego kodeksu walki z rakiem, które związane są z indywidualnymi wyborami stylu życia:

1.  Nie pal; jeśli palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących.

2.  Wystrzegaj się otyłości.

3.  Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.

4.  Spożywaj więcej owoców i warzyw. Ogranicz spożycie tłuszczów zwierzęcych.

5.  Jeśli pijesz alkohol, niezależnie czy piwo, wino czy alkohole wysokoprocentowe, ogranicz jego spożycie.

6.  Unikaj nadmiernego nasłonecznienia.

7.  Stosuj się ściśle do przepisów mających na celu ochronę przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze występujące w miejscu pracy i środowisku.

8.  Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko wirusowi zapaleniu wątroby typy B.

 

Pamiętaj:

Prowadząc zdrowy styl życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych.