„Profilaktyka na własnych nogach” – podsumowanie

        Projekt Fundacji Staszica pt. „Profilaktyka na własnych nogach!” zakładał prowadzenie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży z terenu Gminy Nakło nad Notecią, zwiększanie jej świadomości o zagrożeniach płynących z uzależnienia się od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ukazanie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację dwóch kluczowych elementów.

1. Zorganizowanie zajęć profilaktycznych dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przy współpracy z Ośrodkiem Terapii Uzależnień ”Koliber” z Nakła nad Notecią, w tym spotkanie z trzeźwiejącym alkoholikiem. Te spotkania odbyły się w czerwcu w Klubie Młodzieżowym  ZSP im. S. Staszica. (relacja1, relacja2)

2. Zorganizowanie pieszego rajdu na terenie Gminy Naklo, jako formy bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Dwudniowy rajd relacjonowaliśmy w czerwcu.  (relacja)

W projekcie wzięli udział uczniowi Gimnazjum nr 3, ZSP im. Staszica, ZSŻŚ im. kmdr Romanowskiego, LO im. Krzywoustego.

Powstał również filmik z relacją uczestników, który publikujemy w dniu dzisiejszym jako podsumowanie projektu Fundacji Staszica.

Wszystkim uczestnikom, osobom i instytucją zaangażowanym w realizację projekty – Serdecznie dziękujemy!

Koordynator projektu: Daria Kubik