Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk

5 grudnia odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, kwalifikacja E.14 (tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami).

Uczniowie klasy Ive zmierzyli się z etapem pisemnym (40 pytań testowych) oraz rozwiązywali zadanie praktyczne.
Egzamin próbny jest dla uczniów doskonałą formą sprawdzenia swoich możliwości i umiejętności przed styczniowym egzaminem organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.