Problemy z aktualizowaniem naszej strony internetowej.

Z powodu ograniczenia dostępu do bazy naszej strony internetowej, wystąpiły utrudnienia w ostatnich dniach z jej aktualizacją

Nie można było dodawać nowych wiadomości lub komunikatów.

Obecnie po zwiększeniu rozmiaru dostępnej bazy, nasza strona będzie na bieżąco aktualizowana.