PRAKTYKI UCZNIÓW TECHNIKUM HANDLOWEGO

Od 1 do 26 października młodzież klasy 2d TH odbywa praktykę zawodową w firmie Carrefour Bydgoszcz w ramach projektu “Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”.