PRAKTYKI – III KLASA TOT

15 LIPCA (WTOREK)  ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z KIEROWNIKIEM SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO NA TEMAT PRAKTYK W III KLASIE TOT.

ZAINTERESOWANE OSOBY W GODZINACH 9-12 BĘDĄ MOGŁY WYBRAĆ  Z LISTY  MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI LUB ZAPROPONOWAĆ INNE , W KTÓRYCH BY CHCIAŁY W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU ODBYWAĆ PRAKTYKĘ.

OSOBY KTÓRE SIĘ W/W TERMINIE NIE ZGŁOSZĄ, ZOSTANĄ LOSOWO PRZYPISANE DO MIEJSC ODBYWANIA PRAKTYK.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W GABINECIE KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO.