Praktyka czyni mistrza

Ze względu na sytuację epidemiczną, zespół projektowy w porozumieniu z hiszpańskim partnerem podjął decyzję o zmianie daty wyjazdu na staże zagraniczny dla 20 uczniów. Wyjazd na mobilność do Hiszpanii zostaje przeniesiona z 22 lutego 2021 r. na 31.10.2021 r. dla uczniów kształtujących się na kierunkach technik logistyk, informatyk i reklamy. Tym samym ulegnie termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu. Szczegóły będziemy przekazywać na bieżąco.

Asystent koordynatora

Zuzanna Rogalska