Prace porządkowe przy pomniku upamiętniającym nieżyjących nakielskich nauczycieli

W tym tygodniu  grupa uczniów wraz z nauczycielem Witoldem Szarszewskim oraz absolwentką Liceum Pedagogicznego, a obecnie redaktor Radia Nakła, P. Eugenią Czyż-Rydzyńską, prowadziła prace porządkowe przy pomniku upamiętniającym nieżyjących nakielskich nauczycieli.
Nad pomnikiem sprawuje pieczę także drużyna harcerska im. Ireny Sendlerowej działająca w Zespole Szkół im.  S. Staszica.
W dalszych planach zamierzamy wypełnić wolne przestrzenie grysem, który dostarczy nam nauczycielka naszej szkoły P. Monika Pilarska.

Autor: W. Szarszewski