Pożegnanie klas maturalnych

        28 kwietnia uczniowie pięciu klas maturalnych ze Staszica zakończyli swoją czteroletnia edukację. Uroczystość otworzył swoim przemówieniem pan dyrektor Michał Hopfinger, który po raz ostatni przedstawił klasy wraz z wychowawcami, co wywołało gromkie brawa.


        
        
        
        
        
Klasa IVa technik logistyk – wychowawca p. Monika Daniel

Klasa IVb technik obsługi turystycznej – wychowawca p. Magdalena Gapińska

Klasa IVc technik ekonomista – wychowawca p. Grażyna Kinderman

Klasa IVd technik handlowiec i technik logistyk – wychowawca p. Agnieszka Rotkiewicz

Klasa IVe technik informatyk – wychowawca p. Krzysztof Borus.

        To uroczyste wydarzenie było z pewnością dla wielu uczniów wzruszające, zabawne, ale i smutne zarazem, ponieważ zaczyna się kolejny etap w ich życiu. Pan dyrektor wrócił wspomnieniami do pierwszych dni obecnych abiturientów, wtedy jeszcze pierwszaków w szkole. Przypomniał o wielu wydarzeniach z ich udziałem i odczuciach jakie towarzyszyły wszystkim, ówczesnej pani dyrektor Alicji Czubak, wychowawcom i rodzicom.

        Pani wicedyrektor Wioletta Traczyk odczytała list pana Starosty Tomasza Miłowskiego, w którym znalazło się wiele motywujących słów i życzenia dalszych sukcesów w życiu.

        Na forum listy gratulacyjne otrzymali rodzice, których dzieci osiągnęły wysokie wyniki w nauce. Najlepszym uczniom wręczono statuetki Absolwenta i Absolwentki 2017, listy pochwalne i nagrody książkowe. Do tych uczniów należą:

Klasa IVa:
Michał Sobacki, Mateusz Rossa, Magdalena Wika, Justyna Dura, Mateusz Mizerny Agata Ziołecka, Weronika Czeleń

Klasa IVb:
Sonia Łukaszewska, Agata Witek, Roksana Poznańska,

Klasa IVc:
Paulina Cholewińska, Magdalena Toporowska, Daria Kubik, Klaudia Marchewka, Karolina Pozorska, Joanna Kowalska, Dominika Sobiech, Martyna Rudłowska, Julia Jóźwiak, Daniel Górniak, Natalia Okonek, Krzysztof Karabasz

Klasa IVd:
Paulina Martyna Wegner, Roksana Trojanek

Klasa IVe:
Mateusz Aleksander Balcer, Kacper Wojciech Kuliberda, Michał Sztyma

        Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy wykazywali się działalnością na rzecz szkoły, oraz brali czynny udział w wydarzeniach sportowych

        Cała uroczystość uświetniona została występami artystycznymi młodszych kolegów i koleżanek, którzy również wręczyli symboliczną różę tegorocznym abiturientom. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę Maryli Rodowicz “Ale to już było”.