POZALEKCYJNE SPOTKANIA Z RATOWNICTWEM WODNYM

Od października do listopada 2020 roku uczniowie ZS im. S. Staszica w Nakle brali udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z ratownictwem wodnym. Szkolenie młodych adeptów ratownictwa wodnego możliwe było dzięki realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych pt. „Sport i turystyka dodaje nam wiatru w żagle”, którego autorami byli nauczyciele wychowania fizycznego Marcin Kuliński i Michał Stachowski. Zadanie wsparło Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.

W ramach prowadzonych zajęć uczniowie zdobywali podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technik ratownictwa wodnego, samoasekuracji, sposobów bezpiecznego wejścia do wody, holowań osób zmęczonych, podtopionych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie obejmowało 10 godzin zajęć praktycznych, które odbywały się na Pływalni Naquarius. Uczniowie zdobywali podstawowe umiejętności pływackie niezbędne na kursie ratowników wodnych. Uczyli się używania sprzętu ratowniczego i pracy w zespole. Doskonale poradzili sobie również z tematyką pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa nad wodą. Program szkolenia przygotował i zrealizował Marcin Kuliński – nauczyciel wychowania fizycznego, Ratownik Wodny. Gratulujemy uczestnikom zajęć ukończenia szkolenia i dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym pandemicznym czasie przyczynili się do realizacji tego projektu.

materiał: Marcin Kuliński