Porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu!

Dnia 13.11.2014 roku nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Pod dokumentem podpisy złożyli: Pani Dyrektor Alicja Czubak – w imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych oraz doc. dr inż. Ireneusz Fechner – jako reprezentant WSL. W ramach współpraca naszej szkoły z WSL będzie możliwa:

  • pomoc w realizacji procesu edukacyjnego poprzez trwałą współpracę WSL z nauczycielami i dyrektorem szkoły,
  • organizacja wycieczek do WSL, podczas których uczniowie uczestniczą w wykładach o tematyce logistycznej, zwiedzają Krajowe Laboratorium RFID oraz jedną z współpracujących z WSL firm logistycznych,

  • wydawanie podręczników dostosowanych do programu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych (przy współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania),
  • przekazywanie szkole materiałów i pomocy dydaktycznych oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy między szkołą a przedsiębiorstwami,
  • uruchomienie studiów podyplomowych „Logistyka – studia dla nauczycieli” – dzięki którym nauczycie mają możliwość pogłębić wiedzę logistyczną, przenosząc ją na grunt edukacji w szkole. Studia trwają 3 semestry i stanowią jedną z form samokształcenia w trakcie realizacji kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli,
  • funkcjonowanie portalu internetowego www.szkolysrednie.wsl.com.pl , będącego platformą wymiany informacji pomiędzy nauczycielami (portal jest na bieżąco uzupełniany o materiały dydaktyczne pozyskiwane od firm partnerskich),
  • organizacja corocznego Forum Nauczycielskiego WSL, podczas którego podsumowuje się dotychczasową współpracę Uczelni ze szkołami oraz określa jej dalsze kierunki rozwoju,
  • organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących na kierunku technik logistyk,
  • współpraca w ramach projektu „Wielkopolska musi wiedzieć”, zakładającego współpracę szkoły z firmami, dzięki której absolwenci będą mieli dużo większe szanse na pracę, a firmy łatwy dostęp do wykwalifikowanych pracowników,
  • współpraca w ramach innowacyjnego projektu edukacyjnego „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” z wykorzystaniem oprogramowania ERP firmy Epicor, w ramach którego zostanie stworzona innowacyjna metoda kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu laboratoriów w szkołach ponadgimnazjalnych.