Porozumienie o współpracy z Katedrą Gospodarki Turystycznej WSG Bydgoszcz

        Nasi uczniowie i nauczyciele Technikum Obsługi Turystycznej połączą siły z kolejną uczelnią. Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Katedrą Gospodarki Turystycznej Wyższej  Szkoły  Gospodarki w Bydgoszczy a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Staniasława Staszica w Nakle.

        Celem współpracy jest opieka nad uczniem, inspirowanie nauczycieli do twórczych poszukiwań, wymiana doświadczeń oraz promocja nauki. Współpraca między szkołą a uczelnią wyższą jest niezwykle istotna. Uczniowie będą mogli dostrzec zastosowanie wiedzy szkolnej i akademickiej w życiu codziennym. Zobaczą, w jaki sposób wykorzystuje się najnowsze technologie w badaniach naukowych. Będą realizować swoje zainteresowania i pasje. Ponadto będzie to okazja, aby uczestniczyć w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez Katedrę Gospodarki Turystycznej. Zajęcia te będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów.

        Strony podpisujące porozumienie są przekonanie, że współpraca przyczyni się do pogłębienia wiedzy uczniów w zakresie turystyki i geografii.

autor: Karol Lizak