Dodatkowe terminy egzaminów kwalifikacyjnych!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić po raz kolejny do egzaminów kwalifikacyjnych o składanie deklaracji  w następujących kwalifikacjach:

A.18, A.30, A.31, E.12, E.13, T.13

Egzaminy wyżej wymienionych kwalifikacji zostaną przeprowadzone w sesji letniej .
Sesja letnia została zaplanowana przez OKE w Gdańsku w miesiącach: czerwiec-lipiec 2018 roku.

Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.
w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego