Ponownie ekonomiści Staszica najlepsi w województwie

Pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauk, 21 stycznia 2021 r. odbyła się VIII edycja zawodów  regionalnych ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP „Poznaj swoje prawa w pracy”. Tradycyjne do zawodów przystąpili uczniowie Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.

Uczestnicy zawodów regionalnych musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Silna rywalizacja między szkołami województwa kujawsko-pomorskiego wymagała przeprowadzenia, aż dwóch dogrywek, z których zwycięsko wyszły Sandra Marciniak zajmując I miejsce  i Julia Iwanek zajmując II miejsce w województwie. Sandra i Julia reprezentują klasę III c technikum ekonomicznego. Jednocześnie obie uczennice reprezentować będą Staszica i województwo kujawsko-pomorskie na zawodach centralnych w Warszawie.

Sandra i Julia przechodząc do zawodów centralnych otrzymały od organizatorów cenne nagrody rzeczowe.

Uczennice zostały przygotowywane do konkursu przez nauczycielki przedmiotów ekonomicznych: Grażynę Kinderman i Agnieszkę Rotkiewicz. Należy podkreślić, iż konkurs wpisuje się w ramy koordynowanego przez nie projektu na zajęcia pozalekcyjne dofinansowane przez Powiat Nakielski pn. „kreAKTYWNAmłodzież”.

Tekst: Agnieszka Rotkiewicz