PODZIĘKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY

Szkoła to nie tylko nauka. Nasi uczniowie kolejny raz udowodnili, iż dostrzegają potrzeby innych i wychodzą im naprzeciw. Dzisiaj do sekretariatu szkoły wpłynęły podziękowania za ich działalność. Dziękujemy uczniom oraz opiekunowi.