Podsumowanie działalności Fundacji Staszica za 2018 r.

     5 marca w auli ZSP im. S. Staszica, wolontariusze Fundacji Wspierania Edukacji im. ks. S. Staszica podsumowali swoją działalność w roku 2018. Spotkanie poprowadziła wiceprezes Zarządu Fundacji Agata Pyszka.

O poszczególnych elementach działalności fundacji mówili koordynatorzy i uczestnicy projektów, a było ich sześć:

1. „Z nurtem i pod prąd – czwarta edycja” – projekt obejmujący zorganizowanie trzech spływów kajakowych dla młodzieży z terenu powiatu nakielskiego.

2. „Powstanie Wielkopolskie – w przededniu setnej rocznicy” – upowszechnianie pamięci o Powstaniu poprzez realizację zajęć multimedialnych w szkołach z terenu powiatu nakielskiego.

3. „Mali detektywi na Krajnie i Pałukach” – rozwijające zajęcia dla uczniów szkół podstawowych.

4. The English Drama Club – wsparcie finansowe szkolnego koła teatralnego.

5. “Animator otwarty na świat – Holiday & Training – Grecja 2018” – pomoc przy rekrutacji animatorów czasu wolnego w sezonie 2018.

6. „Dobry projekt – dobra szkoła” – dwuletni projekt staży dla młodzieży realizowany ze środków POWER w przedsiębiorstwach w Lizbonie, w którym wzięło udział 40 uczniów ZSP im. Staszica.

     Nie zabrakło również informacji na temat planów Fundacji na 2019 r. Wolontariusze będą dalej upowszechniać informacje związane z Powstaniem Wielkopolskim. Powiat Nakielski w ramach otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych w 2019 r. wsparł dwa projekty Fundacji, a mianowicie:

1. „ Z nurtem i pod prąd” – zorganizowanie dwóch spływów kajakowych dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych,

2. „Aktywne wakacje” – umożliwienie uczniom nakielskich szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych korzystanie z nakielskiej pływalni w okresie wakacyjnym.

     Na początku czerwca oczekujemy wyników konkursu w ramach programu Erasmus+, na który Fundacja złożyła dwa wnioski. Wolontariusze jak co roku włączą się również w organizację III Jesiennego Festiwalu Chórów „Nakielsis Cantat” oraz w miarę możliwości Fundacja będzie wspierać inicjatywy realizowane przez ZSP im. Staszica.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych.