“Plusy i minusy współczesnej turystyki” – wykład dr Roberta Brudnickiego dla uczniów TOT-u

        Dnia 14 marca uczniowie klas Technikum kształcącym w  zawodzie technik obsługi turystycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica wzięli udział w wykładzie przeprowadzonym  przez dr Roberta Brudnickiego nt. “Plusów i minusów współczesnej turystyki”.

        Doc. dr Robert Brudnicki pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Gospodarki Turystycznej i Geografii oraz Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki. Aktualnie jest Pełnomocnikiem Kolegium Uczelni ds. Współpracy Regionalnej.

        Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji dotyczącej uprawiania turystyki. Poznali  korzyści  i negatywne skutki dla społeczeństwa wynikające z aktywności ruchu turystycznego. Mogli posłuchać o dynamice rozwoju branży turystycznej w różnych regionach świata.

        Organizatorami wykładu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych – turystycznych.

autor: Karol Lizak