Pielgrzymowali do Matki Bożej

W dniach 20-21 października odbyła się szkolna pielgrzymka na Jasną Górę. Wyjątkowo w tym roku wpisała się ona w diecezjalne przygotowania przed peregrynacją (nawiedzeniem) cudownego obrazu Matki Bożej w naszej diecezji. Jako że przeważającą część młodzieży stanowili maturzyści, główną intencją było oczywiście pozytywne zdanie matury, egzaminów zawodowych i egzaminów na studia. Modliliśmy się także o dojrzałość osobowości dla wszystkich uczestników pielgrzymki. Powierzyliśmy Matce Bożej również nasze osobiste intencje oraz pamiętaliśmy o naszych bliskich.

Pomimo długiej podróży, humory nam dopisywały. Po drodze zatrzymaliśmy się na kilka godzin w Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu. Zwiedziliśmy tam wszystkie ważne miejsca: kościół p.w. św. Doroty, Golgotę, Bazylikę, w której znajduje się obecnie cudowny obraz Matki Bożej Licheńskiej z XVIII w. Wielu z nas udało się na liczącą 31 pięter wieżę widokową, skąd rozpościerał się wspaniały widok na Licheń i okoliczne miejscowości. Udaliśmy się także do Lasu Grąblińskiego, gdzie w 1850r. Matka Boża trzykrotnie ukazała się pasterzowi, Mikołajowi Sikatce. W drodze na Jasną Górę odwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne w Gidlach, gdzie znajduje się cudowna malutka figurka Matki Bożej. Jeden z ojców Dominikanów opowiedział nam o niezwykłych wydarzeniach poprzedzających budowę sanktuarium. Następnie ruszyliśmy w dalszą drogę do Częstochowy. Wieczorem zameldowaliśmy się na Apelu Jasnogórskim przed cudowną ikoną Matki Bożej, którą prawdopodobnie namalował sam św. Łukasz Ewangelista. Wielu z nas po raz pierwszy było na Jasnej Górze, dlatego piękno tego miejsca wzbudziło w nas naprawdę ogromny zachwyt.

            Następnego dnia o świcie, nieco zaspani, udaliśmy się na odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej, po czym uczestniczyliśmy w Mszy św. Oprócz modlitwy był także czas na zwiedzanie Klasztoru OO. Paulinów. Wielu z nas znalazło jeszcze resztkę sił, aby wdrapać się na wysoką wieżę. Po drodze naliczyliśmy 298 stopni. Na koniec młodzież odprawiła Drogę Krzyżową, której tematem rozważań była miłość w różnych odcieniach szczęścia.

            Niestety, nieubłaganie nadszedł czas powrotu. Podczas całej pielgrzymki czuliśmy się dobrze w naszym gronie, także z nauczycielami, z którymi kontakt był zupełnie inny niż podczas lekcji. Byli z nami: p. dyrektor, Alicja Czubak, p. Dorota Banaszak, p. Justyna Bojewska, p. Aleksandra Martin i p. Tomasz Meliński. Teraz pozostaje nam oczekiwać na owoce naszego trudu pielgrzymowania i modlitwy, a niezwykłe i święte miejsca na długo pozostaną w naszej pamięci. Być może niebawem wrócimy tam, aby wyrazić swą wdzięczność Bogu i Jego Matce za pomoc nie tylko w nauce, ale także w całym naszym życiu.                                                                                    

Daria Marciniak