„Pegaz” nad Staszicem…

     14 listopada w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbyło się spotkanie podsumowujące ósmą edycję Międzypowiatowego Konkursu Literackiego „Pegaz na Pałukach i Krajnie”. Wzięło w nim udział 37 osób z czterech powiatów.

     Wśród osób od lat wspierających organizację konkursu znajduje się nauczyciel naszej szkoły p. Grażyna Kinderman. Warto podkreślić, że Bartłomiej Majcher z klasy IVb ponownie wziął udział w konkursie, aby znów cieszyć się sukcesem. Jesteśmy dumni, że w antologii pokonkursowej można znaleźć opowiadanie pt. „Sacrum” Bartka Majchera , a także kilka utworów poetyckich p. Agnieszki Poskrop. Przy wsparciu Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego bibliotekarz naszej szkoły wydała również tomik poezji „Oczyszczenie”, którego redaktorem był p. Mirosław Rzeszowski, współorganizator „Pegaza”. Powyższe publikacje znajdują się w bibliotece szkolnej.

     Organizatorzy konkursu informują, że od stycznia 2019r. „Pegaz” wzbije się nie tylko nad powiatem nakielskim, mogileńskim, żnińskim, wągrowieckim, ale przekraczając granice naszego województwa dotrze do Wielkopolski.

     Odkryj w sobie natchnienie poetyckie i weź udział w dziewiątej edycji „Pegaza”!

Materiał : Grażyna Kinderman